تغییر پست یا شغل در قانون کار

✍️سوال: اگر کارفرما برخلاف ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل ، به یکی از پرسنل شغل یا پستی داده باشد: ...

در رابطه با افزایش حداقل دستمزد.

جلیل رحمانی : در رابطه با افزایش حداقل دستمزد. خواسته کارگران که تعیین دستمزد بر اساس سبد معیش...

وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مشخص شد.

خبرگزاری خانه ملت :: وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مشخص شد  وضعیت حقوق و مزایای نیروهای شر...

حق‌ مسکن کارگران دو برابر شد

حق‌ مسکن کارگران دو برابر شد سرانجام با گذشت حدود یکسال و نیم از مصوبه شورای عالی کار مبنی بر ...

شرایط کار:12- طبقه بندی مشاغل در قانون کار

طبقه بندی مشاغل در قانون کار ماده 47. به منظور ايجاد انگيزه براي توليد بيشتر و كيفيت بهتر وتقلي...

شرایط کار :9 – سایر مزدها و سایرمواد قانون کار در مورد مزد ها

– مزد کارگرانی که از طریق مراجعین و مشتریان تامین می گردد(ماده 190 قانون کار) مورد رستوران ها ...

شرایط کار: 7-انواع روش هاي شرایط پرداخت مزد در قانون کار:

انواع روش هاي شرایط پرداخت مزد در قانون کار: 1-روش پرداخت مزد زماني.ساعتی,روزانه,,هفتگی ماهیانه...

شرایط کار: 4 – زمینه های افزایش مزد

زمینه های افزایش مزد مزد برای همه مهم است .کارگران و کارفرمایان  به ان اهمیت فوق العاده می دهن...

تشریح طرح های جدید معاونت روابط کار وزارت کار

🌕خبر فوری: مصاحبه خبری مدیریت منابع انسانی لابراتوارهای طبیعت زنده (سینره )با شبکه خبری دن...

نظام ارزیابی مشاغل با هدف انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت ​نظام ارزیابی مشاغل با هدف انطباق طرح های طبقه بندی مشاغ...