شکایت از کارفرما یا دفاع کارفرما در مقابل شکایت کارگر

برای تنظیم شکایت از کارفرما یا دفاع کارفرما در مقابل شکایت کارگر مدارک زیر و یا اطلاعات زیر ضر...

بررسی حقوقی یک پرونده (7)

رأی شماره‌های ۸۰۰ ـ ۷۸۸ـ ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحا...

بررسی حقوقی یک پرونده (6)

موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 4 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماع...

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری – قسمت دوم

درمبحث قبل بيان شد كه درخواست كارفرما همان” امر”تلقي مي شود وايراد به اين موضوع كه كلمه ...

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری – قسمت اول

مقدمه   دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مج...

قانون کار، امنیت شغلی و دیوان عدالت اداری

چکیده درسال 1384 زمانی که مستمع مذاکرات جلسات هیأت تشخیص و حل اختلاف بودم این سؤال ایجاد شد كه د...

اصلاح حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف

اصلاح تصویب نامه موضوع افزایش حق حضور اعضاي هیأت هاي تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفا...

بررسی حقوقی یک پرونده (3)

نظرکارشناس حقوق کار در یک پرونده این نظر کارشناسی در اخراج یک کارگر به دلیل بی انضباطی در سال 9...

صدور رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت از مزد ۹۲

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال دادخواستی که از سوی کانون هماهنگی شوراهای اسلا...

بررسی حقوقی یک پرونده (2)

توضیح : “در این سری از مطالب  سعی داریم همان طور که از عنوان آن پیداست هر باربه  بررسی یک پروند...