شکایت از کارفرما یا دفاع کارفرما در مقابل شکایت کارگر

برای تنظیم شکایت از کارفرما یا دفاع کارفرما در مقابل شکایت کارگر مدارک زیر و یا اطلاعات زیر ضر...

بررسی حقوقی یک پرونده (7)

رأی شماره‌های ۸۰۰ ـ ۷۸۸ـ ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع بازنشستگی پیش از موعد به لحا...

بررسی حقوقی یک پرونده (6)

موضوع رأی: ابطال دستورالعمل شماره 4 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماع...

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری – قسمت دوم

درمبحث قبل بيان شد كه درخواست كارفرما همان” امر”تلقي مي شود وايراد به اين موضوع كه كلمه ...

علل نقض آراء هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری – قسمت اول

مقدمه   دیوان عدالت اداری بعنوان عالیترین مرجع رسیدگی کننده به شکایات و تظلمات مردم از قوه مج...

اصلاح حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف

اصلاح تصویب نامه موضوع افزایش حق حضور اعضاي هیأت هاي تشخیص و حل اختلاف وزارت تعاون، کار و رفا...