دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی

دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی  دستورالعمل تعیین صلاحیت شرکتهای خدماتی اصلاح و بازن...

یک گزارش

🌑یک گزارش . . . حسین حبیبی ( دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران ) در گزارشی از ...

تاثير افزايش قيمت بنزين بر سفره کارگران

تاثير افزايش قيمت بنزين بر سفره کارگران حسن صادقي قائم مقام دبيرکل خانه کارگر اين روزها با طر...

تشکلات کارگري در آستانه نابودي

تشکلات کارگري در آستانه نابودي حسن صادقي قائم مقام دبير کل خانه کارگر کارگران در اوايل انقلاب...

تجمع کارگران وبازنشتگان با ادغام درمان تامین اجتماعی

تجمع کارگران وبازنشتگان سراسر کشور در مخالفت با ادغام درمان تامین اجتماعی در مقابل مجلس شورا...

اخبار کوتاه کارگری از کمسیون اجتماعی مجلس

💢 رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: ✍ تشکل های کارگری نسبت به تغییر قانون کار حساسیت نداشته باشن...

نامه کارگران به رئیس جمهور.

دستمزد 95 را به حداقل‌ها نزدیک کنید؛ نامه کارگران به رئیس جمهور کارگران در نامه ای به رئیس جمه...

پیش بینی مجازات اعتصاب در قراردادهای کار خلاف قانونی اساسی است

یک حقوق‌دان تشریح کرد: پیش بینی مجازات اعتصاب در قراردادهای کار خلاف قانونی اساسی است. گنجاند...

همه هم معلميم و هم كارگر و هم كارفرما همه با هميم!

اين حسّ منفعت‌طلبي كه در انسان وجود دارد اگر توسط خود شخص اداره و مديريت درست نگردد بالاخره ك...

در راهپيمايي روز جهاني کارگر خواستار شدند:‏ تأمين معيشت، امنيت شغلي، لغو قراردادهاي موقت

راهپيمايي روز جهاني کارگر پس از هشت سال توقف روز گذشته، با مشارکت جمع کثيري از کارگران واحدها...