مقوله قانون کار و ایین نامه های اجرائی و دستورالعمل های صادره از ناحیه وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی و شورای عالی کارو….از عواملی هستند که اگر مورد توجه قرار نگیرند به دلیل اینکه بیشتر حالت آمرانه داشته و رعایت انها برای کارگاه ها و کارفرمایان الزامی می باشد, می تواند زیان های جبران ناپذیری به کارگاه و شخص کارفرما وارد نماید. اگر کارفرما انها را به اجرا در نیاورد مخاطراتی که بوجود خواهد اورد ناخودگاه باعث می شود که کارفرما و یا کارگاه وی با حوادث روبرو شود که جبران این مخاطره اگر نیروی انسانی باشد حتما با دیه پرداختی همراه خواهد شدو اگر غیر از این باشد اگر موجب توقف تولید نگردد احتمالا با خسارت های ناشی از جریمه روبرو خواهد شد که انهم زیان وارده به کارگاه محسوب شده و نقدینگی را در معرض خطر قرارداده و قدرت رقابت کارگاه و محصولاتش را در بازار عرضه از بین می برد. ما سعی کرده ایم این دستور العمل ها را برای شما گرد اوری کنیم تا زمان را برای پیدا کردن انها به حداقل برسانیم .

ما , کارشناسان زبده روابط کار, طبقه بندی مشاعل وایمنی هستیم که به کلیه صاحبان و مدیران کارگاه ها ,انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی , کانون های صنفی و صاحبان حرف و… در خصوص اجرای مطلوب قوانین کار وتامین اجتماعی و آیین نامه های مرتبط با ان یاری می دهیم. نتایج مشاوره با ما ایجاد نظم و انضباط , کاهش ضایعات ,افزایش کمیت و کیفیت تولید و مدیریت هوشمندانه در کسب و کار شما می باشد. به شما توصیه می نمائیم اگر به دنبال اطلاعات شغلی مربوط به قانون کار می باشید کافی است موضوع جستجو را بیان نمائید تا در کوتاه ترین زمان همکاران ان را در دسترس شما قراردهند. مطمئن باشید که تجربه ما برای مشکل شما کار ساز خواهد بود.

S

ما می توانیم در موارد زیر مشاور و همکار امین شما باشیم:

1-      تدریس قانون کار و ایین نامه ها
2-      امور مالی و حسابداری کارگاه-محاسبات دستمزدی و پرداختی به کارگر
3-      امورطبقه بندی مشاغل-پیمانکاری ها
4-      امورطبقه بندی مشاغل -کارخانه ها و کارگاه های تولیدی
5-      امور روابط کار-انعقاد و نوشتن انواع قرارداد ها
6-      امور روابط کار –ارائه مشاوره به مدیر کارگاه
7-      امور روابط کار- حضور در دادگاه ها ومراجع حل اختلاف
8-      امور روابط کار-تهیه فرم ها و ابزار نوشتنی
9-      امور ایمنی کار- تهیه فرم ها,برو شورها وهشدارها
10-  امور ایمنی کار-کارشناسی ,نظریه پردازی کمک به کارگاه ها
11-  امور تامین اجتماعی- ارائه مشاوره به مدیر کارگاه
12-  امور تامین اجتماعی امور مالی و محاسبات حق بیمه
13-  به مزایده گرفتن کارهای اداری(اموربیمه و روابط کار) کارگاه ها و کارخانه ها.
و…

برای ارائه‌ی مشاوره به سازمان‌ها و شرکت‌ها ابتدا از طریق ای‌میل / تلفن / در صورت امکان برگزاری یک تا دو جلسه‌ی مذاکره‌ تلاش می‌کنیم تا ابعاد مسئله‌ی کارفرما و خدمات مورد نیاز برای حل این مسئله به‌صورت دقیق مشخص شوند. سپس پیشنهاد (پروپوزال) فنی و هزینه‌ای ارائه‌ی خدمات مشخص شده را ارائه می‌کنیم.  بعد از توافق طرفین، خدمات مورد انتظار ارائه می‌شوند.

اگر به این نتیجه رسیدید که می‌توانیم به شما کمک کنیم، لطفا سؤال یا درخواست خود را  برای ما ارسال کنید.

 با تشکر

دفتر مشاوره فنی و صنعتی تدبیرشغل