یکی از اهداف راه اندازی این سایت ایجاد یک محیط دوستانه برای ارتقا موضوعات مرتبط با امور کارگری می باشد و مقصود این است که کارگر و کارفرما به حقوق قانونی خود اشنا شوند تا از این طریق هر چند به مقدار کم بتوانیم نسبت به بهبود جایگاه روابط کار در کشور کمک کنیم. کارگران استحقاق ان را دارند تا از زندگی بهتری برخوردار باشند و کارفرما یان نیز توان ان را دارند تا ما را با تولیدات خود ازکمک های خارجی بی نیاز نموده و همچنین با صادرات کالای خود اتباع سایر کشورها را از نبوغ و هنر ایرانی اگاه نمایند.

دانستن حق همه است. ما رو تنها نگذارید و برای هر چه پر بار تر شدن این سایت به ما کمک کنید وبا قلم شیوا اندیشه ها ، تجربیات و تفکرات خود را به رشته تحریر در اورده و سایر دوستان خود را از محیط کاری خود مطلع نموده و پیام خود را به گوش همگان برسانید. این سایت را محل تبادل اطلاعات قراردهید و امیدی باشید برای نا امیدی دیگران. باور نمائید که همه با هم مشکلات را بهتر می توانیم حل کنیم.

 ما اماده هستیم تا اندیشه های شما را به نام خودتان در این سایت به اطلاع همگان برسانیم .

می توانید با ما توسط ایمیل ویا فرم تماس در ارتباط باشید.
پیشاپیش از اعتمادشما متشکریم.